Jak pomagać, by ułatwić dzieciom naukę czytania i pisania?

Nauka czytania – warto w szczególności:

 • zwracać uwagę na właściwą wymowę,
 • bawić się w tworzenie rymów: kukułka- jaskółka,
 • liczyć sylaby w słowach, początkowo w krótkich później w długich; ma-ma (●●) , ka-lo-ry-fe-ry

(● ● ● ●  ●) – rysować tyle kropek, ile jest sylab,

 • tworzyć wyrazy zawierające głoskę: na początku wyrazu, w środku, na końcu wyrazu, np. a – akwarium, lato, literaitp.
 • bawić się w analogiczny sposób sylabami, np. ło, łokieć, łopata, wesoło, krzesło, czoło
 • określać położenie głoski w wyrazie, np. jaki dźwięk słyszymy po, a jaki przed l w wyrazie mleko,
 • tworzyć nowe wyrazy przez dodanie głoski lub sylaby:, np.: to: tor, kto, tło; ma: ga-ma, Ma-ciek,  pu-ma itp.
 • bawić się w „łańcuch wyrazów” – podajemy dziecku wyraz, z którego  ono wyodrębnia ostatnią głoskę i szuka wyrazu na tę głoskę, np.:   kogut traktor radioorzeł
 • wyszukiwać poznane litery w tekstach drukowanych, np. w gazetach.
 • utrwalać litery poprzez dodawanie do samogłoski spółgłoski, np. do a dostawiamy spółgłoski; ma, pa, ta, ka, da itp. Dziecko czyta sylabami, jeżeli nie umie pomagamy mu, nie czekamy, aż będzie głoskować.
 • powtarzać ciągi słowne: logiczne (rzeczy należących do 1 kategorii) np. krzesło, stół, szafka – dziecko kilka razy powtarza, następnie próbuje wspak; nielogicznych np. broda, okno, zarost.
 • czytać dzieciom bajki.

 

Nauka pisania – warto w szczególności:

 • odwzorowywać szlaczki i wzorki.
 • kreślić kształty graficzne w powietrzu.
 • kalkować
 • pisać po śladzie
 • pisać szlaczki literopodobne, jeżeli dziecko chce pisać pokazywać kształty liter wg wzorów przedszkolnych, zachowując kierunek pisania danej literki, nie pozwalać drukować.
 • malować, również palcami
 • wydzierać palcami i wycinać nożyczkami, naklejać.
 • rysować, kolorować, rysować jednocześnie ręką lewą i prawą.
 • nawlekać koraliki
 • modelować z gliny, plasteliny, lub pomoc w kuchni przy wyrabianiu ciasta.