Miesiąc: Lipiec 2017

Zarządzenie podręczniki

Zarządzenie Nr 3/2017

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie

z dnia  14.06.2017r.

                         w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości

Szkolnego Zestawu Podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

                                      obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

 

Podstawa prawna:

art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn.zm.)

zarządza się co następuje:

 

  • 1. Ustala się Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujących na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik nr 1.
  • 2. Podaje się do publicznej wiadomości w formie:
  • Zamieszczenia na stronie internetowej placówki                 spkraszewo.pl
  • Przekazanie zestawu w formie papierowej
  • 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2017-18 <<pobierz>>