Zarządzenie – dni wolne

Kraszewo, 22.09.2017r.

        

            Zarządzenie nr 1/2017/2018

 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły
w Kraszewie

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2017/2018

         Dyrektor Szkoły podstawowej im. Karola Wojtyły
 w Kraszewie,  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018:

 

  1. 18-20.04.2018r. (dotyczy oddziałów gimnazjalnych)
  2. 04.2018r.
  3. 05.2018r.
  4. 05.2018r.
  5. 06.2018r.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 22 września 2017r.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)