Fizyka dla smyka

Jak co roku w naszej szkole odbyły się pokazy zorganizowane przez Akademię Nauki w Olsztynie. Tym razem temat pokazu brzmiał „Nauka to czy magia”. Dzieci miały możliwość poznania sztuczek, które wykonują miedzy innymi magicy i poznania ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym. Jak zwykle dziękujemy za wspaniały pokaz i oczywiście za rok skorzystamy znowu.  […]

Pasowanie na ucznia

12 października 2017r. w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Dzieci wraz z wychowawcą Alicją Wcisło przygotowali  program artystyczny, w którym wykazali  się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi  w pierwszym miesiącu nauki. Zaproszeni rodzice,  pani Dyrektor Beata Domarecka oraz  z-ca  wójta Tomasz Kołodziejczyk nagrodzili uczniów gromkimi brawami. […]

Przyznano stypendium szkolne i sportowe za rok szkolny 2016/2017

Na terenie gminy mieszka wielu uzdolnionych  młodych ludzi. W tym roku Wójt Gminy również wręczył dyplomy stypendialne uczniom za osiągnięcia w nauce i w sporcie. Oliwia Sosnowska z Łaniewa. Uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie. Średnia ocen 5,67, zachowanie wzorowe. Szczególne osiągnięcia: Tytuł finalisty w VII Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym dla uczniów szkół Read more about Przyznano stypendium szkolne i sportowe za rok szkolny 2016/2017[…]

Konkurs na plakat profilaktyczny z zakresu profilaktyki uzależnień rozstrzygnięty

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim ogłosiła konkurs na plakat profilaktyczny z zakresu profilaktyki uzależnień z hasłem (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, przemoc). Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z podziałem na 3 grupy:  klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VII szkoły podstawowej oraz  gimnazjum. Komisja wyłoniła zwycięzców: […]