Zarządzenie w sprawie podręczników

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie z dnia  14.06.2018r.                          w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości Szkolnego Zestawu Podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                        obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019   Podstawa prawna: art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. Read more about Zarządzenie w sprawie podręczników[…]

Program rozwoju czytalnictwa

List do Rodziców Szanowni Państwo! Pragniemy poinformować, że nasza szkolna biblioteka otrzymała dotację celową w kwocie 15tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” . Program ma na celu wspieranie bibliotek szkolnych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów i promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, poprzez zakup nowości wydawniczych. Termin Read more about Program rozwoju czytalnictwa[…]