Zarządzenie w sprawie podręczników

Zarządzenie Nr 3/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie

z dnia  14.06.2018r.

                         w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości

Szkolnego Zestawu Podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

                                      obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

 

Podstawa prawna:

art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

zarządza się co następuje:

§1

Ustala się Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujących na rok szkolny 2018/2019 stanowiący załącznik nr 1.

§2

 Podaje się do publicznej wiadomości w formie

Zamieszczenia na stronie internetowej placówki www.spkraszewo.pl 

Przekazanie zestawu w formie papierowej

§3

 Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do pobrania >>pobierz<<