Organizacja roku szkolnego 2018/2019

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

DATA WYDARZENIE
3 września 2018 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
14 września 2018 r. Rada pedagogiczna 14.00
19 września 2018 r. Zebranie rodziców 15.30
18 października 2018 r. Rada pedagogiczna 15.30
2 listopada 2018 r. Dzień dyrektorski
22 listopada 2018 r. Rada pedagogiczna-sprawy bieżące 15.30
28 listopada 2018 r. Zebranie rodziców 15.30
13 grudnia 2018 r. Wystawienie proponowanych ocen i zagrożeń
23 grudnia 2018 r. –              31 grudnia 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
15 stycznia 2019 r. Rada klasyfikacyjna 15.30
16 stycznia 2019 r. Zebranie rodziców 15.30
21 stycznia 2019 r. – 3 lutego 2019 r. Ferie zimowe
14 lutego 2019 r. Rada podsumowująca 15.30
7 marca 2019 r. Rada pedagogiczna- sprawy bieżące 15.30
3 kwietnia 2019 r. Zebranie rodziców – oceny bieżące 15.30
10,11,12 kwietnia 2019 r. Egzaminy gimnazjalne (dni dyrektorskie)
15,16,17 kwietnia 2019 r. Egzaminy ósmoklasisty
18 kwietnia 2019 r.-                    23 kwietnia 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
29, 30 kwietnia 2019 r. Dni dyrektorskie
2 maja 2019 r. Dzień dyrektorski
13 maja 2019 r. Wystawienie proponowanych ocen i zagrożeń
15 maja 2019 r. Zebranie rodziców 15.30
13 czerwca 2019 r. Rada klasyfikacyjna, badanie wyników nauczania
21 czerwca 2019 r. Zakończenie roku szkolnego