Reprezentacja w Markajmach

Nasz sztandar tradycyjnie już uczestniczył w obchodach uroczystości na Cmentarzu Żołnierzy Brytyjskich w Markajmach. Pan Wójt Fabian Andrukajtis podziękował uczniom za coroczny udział fundując drobne upominki.