im. Karola Wojtyły w Kraszewie

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców

przewodnicząca – Iwona Miecznikowska
z – ca – Marlena Jabłońska
Skarbnik – Agnieszka Mikulak
sekretarz – Anna Karbownik
członkowie – Bożena Trukszyn,
Elżbieta Spirydonow,
Sylwia Kielak,
Jarosław Rutkowski,
Monika Szczepańska,
Agnieszka Zwolińska,
Izabela Radecka.

Opłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 30 zł.

Płatne u wychowawców klas.