im. Karola Wojtyły w Kraszewie

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

~PRZEDSZKOLE~ 

 • Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 >>pobierz<<
 • Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego  >>pobierz<<
 • Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie określenia terminów rekrutacyjnych … >>pobierz<<

SZKOŁA

 • Program wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie >>pobierz<<
 • Program rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie >>pobierz<<
 • Program profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie >>pobierz<<
 • Regulamin dowożenia uczniów >>pobierz<<
 • Regulamin stołówki >>pobierz<<
 • Rekrutacja do klasy I rok szkolny 2018/2019  >>pobierz<<

  PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

 • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA >>pobierz<<
 • JĘZYK POLSKI >>pobierz<<
 • JĘZYK ANGIELSKI >>pobierz<<
 • HISTORIA >>pobierz<<
 • MATEMATYKA >>pobierz<<
 • MUZYKA >>pobierz<<
 • PLASTYKA >>pobierz<<
 • TECHNIKA >>pobierz<<
 • JĘZYK ROSYJSKI >>pobierz<<