im. Karola Wojtyły w Kraszewie

O nas

O nas

MISJA SZKOŁY

CHCEMY BYĆ JEDNĄ  Z  NAJLEPSZYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA TERENIE GMINY W DZIEDZINIE NOWOCZESNYCH  METOD I FORM NAUCZANIA.

SZKOŁA, KTÓRA DAJE MOŻLIWOŚCI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU WSZYSTKICH UCZNIÓW,
POZWALA WSPÓŁISTNIEĆ OBOK SIEBIE DZIECIOM ZDROWYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM,
UMOŻLIWIA ROZWÓJ TALENTÓW I ZDOLNOŚCI SPORTOWYCH.

 

MISJA WYCHOWAWCZA

PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  IM.  KAROLA  WOJTYŁY  W  KRASZEWIE

„ WYCHOWANIE   DZIECKA   WRAŻLIWEGO   NA  DOBRO  W  JEGO  WYMIARZE INDYWIDUALNYM  I  SPOŁECZNYM,
DZIECKA,  KTÓRE  UWIERZYŁO  WE  WŁASNE  SIŁY
I  ZDOLNEGO  DO  OSIĄGNIĘCIA  WARTOŚCIOWYCH  I  TRUDNYCH  CELÓW   ŻYCIOWYCH”.

WIZJA SZKOŁY

PUBLICZNA  SZKOŁA  PODSTAWOWA  IM.  KAROLA  WOJTYŁY  W  KRASZEWIE
STWARZA   WARUNKI   DO  WSZECHSTRONNEGO  ROZWOJU  KAŻDEGO  UCZNIA
I   UMOŻLIWIA   PEŁNĄ   REALIZACJĘ   MISJI   WYCHOWAWCZEJ   SZKOŁY.