Kategoria: Ogłoszenia

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

DATA WYDARZENIE
3 września 2018 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
14 września 2018 r. Rada pedagogiczna 14.00
19 września 2018 r. Zebranie rodziców 15.30
18 października 2018 r. Rada pedagogiczna 15.30
2 listopada 2018 r. Dzień dyrektorski
22 listopada 2018 r. Rada pedagogiczna-sprawy bieżące 15.30
28 listopada 2018 r. Zebranie rodziców 15.30
13 grudnia 2018 r. Wystawienie proponowanych ocen i zagrożeń
23 grudnia 2018 r. –              31 grudnia 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
15 stycznia 2019 r. Rada klasyfikacyjna 15.30
16 stycznia 2019 r. Zebranie rodziców 15.30
21 stycznia 2019 r. – 3 lutego 2019 r. Ferie zimowe
14 lutego 2019 r. Rada podsumowująca 15.30
7 marca 2019 r. Rada pedagogiczna- sprawy bieżące 15.30
3 kwietnia 2019 r. Zebranie rodziców – oceny bieżące 15.30
10,11,12 kwietnia 2019 r. Egzaminy gimnazjalne (dni dyrektorskie)
15,16,17 kwietnia 2019 r. Egzaminy ósmoklasisty
18 kwietnia 2019 r.-                    23 kwietnia 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
29, 30 kwietnia 2019 r. Dni dyrektorskie
2 maja 2019 r. Dzień dyrektorski
13 maja 2019 r. Wystawienie proponowanych ocen i zagrożeń
15 maja 2019 r. Zebranie rodziców 15.30
13 czerwca 2019 r. Rada klasyfikacyjna, badanie wyników nauczania
21 czerwca 2019 r. Zakończenie roku szkolnego

Odjazdy autobusów I semestr rok szkolny 2018/2019

Odjazdy autobusów szkolnych

I półrocze roku szkolnego 2018/2019

 

Trasa – Kochanówka, Stryjkowo, Miłogórze

Poniedziałek

I kurs – 13.40

II kurs – 14.30

Wtorek

I kurs – 13.40

II kurs – 14.30

Środa

I kurs – 12.45

II kurs – 14.30

Czwartek

I kurs – 13.40

II kurs – 14.30

Piątek

I kurs – 12.45

II kurs – 13.30

 

Trasy – Nowosady, Łaniewo, Kłębowo, Runowo

Poniedziałek – Czwartek – 14.30

Piątek – 13.30

Zarządzenie w sprawie podręczników

Zarządzenie Nr 3/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie

z dnia  14.06.2018r.

                         w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości

Szkolnego Zestawu Podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

                                      obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

 

Podstawa prawna:

art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

zarządza się co następuje:

§1

Ustala się Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujących na rok szkolny 2018/2019 stanowiący załącznik nr 1.

§2

 Podaje się do publicznej wiadomości w formie

Zamieszczenia na stronie internetowej placówki www.spkraszewo.pl 

Przekazanie zestawu w formie papierowej

§3

 Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do pobrania >>pobierz<<

Zmiana godziny odjazdów

Informacja o zmianie godziny odjazdu autobusu szkolnego

Uprzejmie informuję, że od 24 października 2017r. (worek) nastąpi zmiana I kursu na trasie Kochanówka-Stryjkowo.

W każdy wtorek I odjazd będzie o godz.13.40.

(po szóstej godzinie lekcyjnej)

Konsultacje nauczycieli

KONSULTACJE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Dzień tygodnia Godzina
1. Monika Andrukajtis środa

piątek

8.00-8.30

13.30-14.00

2. Alicja Wcisło środa 11.50-12.35
3. Marzena Krynicka poniedziałek 11.45-12.30
4. Mirosława Smukowska piątek 11.30-12.15
5. Anna Kozak poniedziałek 10.45-11.30
6. Edyta Dec piątek 8.00-8.45
7. Anna Kołodziejczyk wtorek 12.30-13.15
8. Alicja Sajkowska czwartek 9.50-10.35
9. Sylwia Matczak piątek 8.55-9.40
10. Krzysztof Syrewicz czwartek 13.40-14.25

 

Zarządzenie – dni wolne

Kraszewo, 22.09.2017r.

        

            Zarządzenie nr 1/2017/2018

 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły
w Kraszewie

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2017/2018

         Dyrektor Szkoły podstawowej im. Karola Wojtyły
 w Kraszewie,  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018:

 

 1. 18-20.04.2018r. (dotyczy oddziałów gimnazjalnych)
 2. 04.2018r.
 3. 05.2018r.
 4. 05.2018r.
 5. 06.2018r.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 22 września 2017r.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

Godziny lekcyjne

Godziny lekcyjne – Kraszewo 2

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 9.50 – 10. 35
 4. 10.45 – 11.30
 5. 11.50 – 12.35
 6. 12.45 – 13.30
 7. 13.40 – 14.25

Godziny lekcyjne – Kraszewo 8

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 9.50 – 10. 35
 4. 10.45 – 11.30
 5. 11.40 – 12.25
 6. 12.45 – 13.30
 7. 13.40 – 14.25

 

Odjazdy autobusów szkolnych

Odjazdy autobusów szkolnych

I półrocze roku szkolnego 2017/2018

 

Trasa – Kochanówka, Stryjkowo, Miłogórze

Poniedziałek

I kurs – 12.45

II kurs – 14.30

Wtorek

I kurs – 12.45

II kurs – 14.30

Środa

I kurs – 13.40

II kurs – 14.30

Czwartek

I kurs – 12.45

II kurs – 14.30

Piątek

I kurs – 12.45

II kurs – 13.30

 

Trasy – Nowosady, Łaniewo, Kłębowo

Poniedziałek – Czwartek – 14.30

Piątek – 13.30

Godziny pracy oddziału przedszkolnego 3-4 latków

Godziny pracy nauczycieli w oddziale przedszkolnym     
 3-4 latków rok szkolny 2017/2018

 

  Grażyna Jabłońska Marzena Krynicka Monika Andrukajtis
Poniedziałek 6.30 – 12.30 12.30-16.00
Wtorek 7.30 – 14.30 6.30 -7.30 14.30-16.00
Środa 8.00 – 16.00 6.30-8.00
Czwartek 8.00 – 16.00 6.30-8.00
Piątek 6.30 – 14.00 14.00-16.00