im. Karola Wojtyły w Kraszewie

Uczniowie

Pan Książeczka

W piątek uczniowie klas 0 – V oglądali bardzo pouczający teatrzyk „Pan książeczka”. Teatr mogliśmy obejrzeć dzięki zaangażowaniu biblioteki. Continue reading

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

DATA WYDARZENIE
3 września 2018 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
14 września 2018 r. Rada pedagogiczna 14.00
19 września 2018 r. Zebranie rodziców 15.30
18 października 2018 r. Rada pedagogiczna 15.30
2 listopada 2018 r. Dzień dyrektorski
22 listopada 2018 r. Rada pedagogiczna-sprawy bieżące 15.30
28 listopada 2018 r. Zebranie rodziców 15.30
13 grudnia 2018 r. Wystawienie proponowanych ocen i zagrożeń
23 grudnia 2018 r. –              31 grudnia 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
15 stycznia 2019 r. Rada klasyfikacyjna 15.30
16 stycznia 2019 r. Zebranie rodziców 15.30
21 stycznia 2019 r. – 3 lutego 2019 r. Ferie zimowe
14 lutego 2019 r. Rada podsumowująca 15.30
7 marca 2019 r. Rada pedagogiczna- sprawy bieżące 15.30
3 kwietnia 2019 r. Zebranie rodziców – oceny bieżące 15.30
10,11,12 kwietnia 2019 r. Egzaminy gimnazjalne (dni dyrektorskie)
15,16,17 kwietnia 2019 r. Egzaminy ósmoklasisty
18 kwietnia 2019 r.-                    23 kwietnia 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
29, 30 kwietnia 2019 r. Dni dyrektorskie
2 maja 2019 r. Dzień dyrektorski
13 maja 2019 r. Wystawienie proponowanych ocen i zagrożeń
15 maja 2019 r. Zebranie rodziców 15.30
13 czerwca 2019 r. Rada klasyfikacyjna, badanie wyników nauczania
21 czerwca 2019 r. Zakończenie roku szkolnego

Odjazdy autobusów I semestr rok szkolny 2018/2019

Odjazdy autobusów szkolnych

I półrocze roku szkolnego 2018/2019

 

Trasa – Kochanówka, Stryjkowo, Miłogórze

Poniedziałek

I kurs – 13.40

II kurs – 14.30

Wtorek

I kurs – 13.40

II kurs – 14.30

Środa

I kurs – 12.45

II kurs – 14.30

Czwartek

I kurs – 13.40

II kurs – 14.30

Piątek

I kurs – 12.45

II kurs – 13.30

 

Trasy – Nowosady, Łaniewo, Kłębowo, Runowo

Poniedziałek – Czwartek – 14.30

Piątek – 13.30

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 

8.00 – msza święta
następnie po mszy uroczysty apel w budynku Kraszewo 8. 

Zapraszamy

Zarządzenie w sprawie podręczników

Zarządzenie Nr 3/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie

z dnia  14.06.2018r.

                         w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości

Szkolnego Zestawu Podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

                                      obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

 

Podstawa prawna:

art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

zarządza się co następuje:

§1

Ustala się Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujących na rok szkolny 2018/2019 stanowiący załącznik nr 1.

§2

 Podaje się do publicznej wiadomości w formie

Zamieszczenia na stronie internetowej placówki www.spkraszewo.pl 

Przekazanie zestawu w formie papierowej

§3

 Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do pobrania >>pobierz<<