Pamięci Poległych Żołnierzy

Jak co roku delegacja naszej szkoły wraz ze sztandarem uczestniczyła w uroczystościach „Dnia Pamięci Poległych Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej”, które odbyły się 10 listopada 2017r. na Cmentarzu Wojennym z Okresu I Wojny Światowej w Markajmach.