Kategoria: Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZEWIE –

Sylwia Matczak, Małgorzata Herkt

Rodzice i opiekunowie mogą uzyskać pomoc w:

 • Rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci
 • Rozwijaniu umiejętności wychowawczych
 • Trudnych sytuacjach rodzinnych, losowych

Uczniowie mogą uzyskać wsparcie od pedagoga gdy:

 • Mają kłopoty i problemy, a sami nie potrafią ich rozwiązać.
 • Nie mają z kim porozmawiać o swoich troskach i problemach.
 • Nie czują się bezpiecznie, są w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi.
 • Mają trudności w nauce i nie potrafią ich przezwyciężyć.
 • Czują, że ich potrzeby (materialne, psychiczne) nie są i nie mogą być zaspokojone,
 • Potrzebują wsparcia lub pomocy ze strony innych osób dorosłych, a nie wiedzą jak się do nich zwrócić.
 • Mają trudności w podjęciu decyzji o wyborze kierunku dalszego kształcenia.
 • Szukają możliwości rozwijania swoich uzdolnień.
 • Mają poczucie, że ich prawa nie są przestrzegane.

 Na terenie szkoły o pomoc możesz się zwrócić także do: nauczyciela, wychowawcy i każdego pracownika szkoły.