• Zapraszamy

Misja wychowawcza

Wychowanie dziecka wrażliwego na dobro w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, dziecka, które uwierzyło we własne siły i zdolnego do osiągnięcia wartościowych i trudnych celów życiowych”. Wizja szkoły publiczna szkoła podstawowa im. Karola Wojtyły w Kraszewie stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia i umożliwia pełną realizację misji wychowawczej szkoły.

Wizja szkoły

Publiczna szkoła podstawowa im. Karola Wojtyły w Kraszewie stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia i umożliwia pełną realizację misji wychowawczej szkoły.

Rekrutacja