Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w kraszewie

MIsja szkoły

CHCEMY BYĆ JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY W DZIEDZINIE NOWOCZESNYCH METOD I FORM NAUCZANIA. SZKOŁA, KTÓRA DAJE MOŻLIWOŚCI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU WSZYSTKICH UCZNIÓW, POZWALA WSPÓŁISTNIEĆ OBOK SIEBIE DZIECIOM ZDROWYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM, UMOŻLIWIA ROZWÓJ TALENTÓW I ZDOLNOŚCI SPORTOWYCH.

MISJA WYCHOWAWCZA

WYCHOWANIE DZIECKA WRAŻLIWEGO NA DOBRO W JEGO WYMIARZE INDYWIDUALNYM I SPOŁECZNYM, DZIECKA, KTÓRE UWIERZYŁO WE WŁASNE SIŁY I ZDOLNEGO DO OSIĄGNIĘCIA WARTOŚCIOWYCH I TRUDNYCH CELÓW ŻYCIOWYCH”. WIZJA SZKOŁY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W KRASZEWIE STWARZA WARUNKI DO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU KAŻDEGO UCZNIA I UMOŻLIWIA PEŁNĄ REALIZACJĘ MISJI WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY.

  • PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W KRASZEWIE STWARZA WARUNKI DO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU KAŻDEGO UCZNIA I UMOŻLIWIA PEŁNĄ REALIZACJĘ MISJI WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY.

nadchodzące wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia:

no event

wykaz dzwonków

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

Aktualności

You need to install Pirate Forms to create a contact form.