Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty do pobrania dotyczące szkoły i przedszkola

~PRZEDSZKOLE~ 

  • Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 >>pobierz<<
  • Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego  >>pobierz<<
  • Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie określenia terminów rekrutacyjnych … >>pobierz<<

SZKOŁA

  • Program rozwoju Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie >>pobierz<<
  • Regulamin dowożenia uczniów >>pobierz<<
  • Regulamin stołówki >>pobierz<<
  • Rekrutacja do klasy I rok szkolny 2018/2019  >>pobierz<<